Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya (pada hari kiamat). Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Maka dari itu, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan giat berbuat kebaikan.